Si u kthye shpallja Hyjnore, Kurani, në libër?

Kurani Famëlartë, ka zbritur në etapa të ndryshme dhe jo menjëherë. Kjo ka ndodhur me urtësi dhe si një mirësi për besimtarët. Kjo urtësi, ishte për t’i shprehur progresivisht parimet, orientimet dhe kufijtë që Zoti u lejonte njerëzve, si dhe për të lehtësuar kuptimin e tyre, zbatimin si dhe të mësuarit përmendësh të kësaj revelate.

Lindja e bekuar, njeriu që ndryshoi historinë e njerëzimit…

Lindja e Profetit Muhamed, Krenarisë së Njerëzimit, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të, mund të shihet nën dritën e të qenit një rilindje e njerëzimit. Deri në ditën kur Profeti e nderoi këtë botë me ardhjen e tij, nuk ishte e mundur të dallohej e mira nga e keqja, dita nga nata apo trëndafili nga gjembi. Dukej sikur bota ishte shtëpia e një mëngjesi universal dhe kozmosi ishte zhytur në kaos.

Lëngu magjik (mjalti) në Kur’an e në traditën Profetike

Çdo gjë që ka krijuar Allahu i Madhëruar është e përsosur dhe nuk ka asgjë që nuk është e bukur në krijimin e Tij. Edhe bleta edhe pse një insekt i vogël dhe shumë delikat, mban në barkun e saj ilaçin mrekulibërës, mjaltin, për të cilin Allahu i Madhëruar shprehet kështu në Kur’anin Famëlartë:

SHEMBULLI I DREJTËSISË, OMERI (R.A)

Omeri (r.a) ishte udhëheqës i myslimanëve. Një natë, njëri prej sahabëve shkon dhe e viziton në vendin ku qëndronte. I jep selam por Ai (r.a) nuk ia kthen selamin. Ulet dhe e pret, ndërkohë që Omeri (r.a) vazhdonte me punët e tij. Lëre selamin që nuk ja kishte kthyer, por as që e kishte parë në fytyrë.

Si të largojmë stresin me këshillat profetike

Stresi, lodhja psikologjike dhe trishtimi janë pjesë e paevitueshme e jetës sonë. Shpeshherë mund të kemi kërkuar zgjidhje duke lexuar këshillat e psikologëve në lidhje me gjendjen tuaj dhe sërish të mos e keni marrë zgjidhjen përfundimtare. Kjo është krejt normale, pasi zgjidhja e vërtetë dhe më efikasja është ajo të cilën na e mëson i Dërguari i Allahut.

Dita e Ashuras - një rast i volitshëm për shfrytëzim

Në kushtet e zakonshme, mes kohëve e momenteve të ndryshme nuk ekziston ndonjë dallim apo përparësi. Ndërkaq, disa kohë marrin vlerë pasi janë bërë skenë e ngjarjeve me rëndësi. Pavarësisht se këto kohë mbështeten në shkaqe të ndryshme, sërish përbëjnë raste me vlerë që kanë një funksion të përbashkët në rifreskimin e rigjallërimin moral dhe shpirtëror të individit. Nuk duhet çuar nëpër mend se një ngjarje e caktuar i përket vetëm ditës kur ka ndodhur për herë të parë, ndërsa, më pas, ditës në fjalë nuk i mbetet asgjë për t’u përmendur. Edhe pse ngjarja nuk përsëritet, vlerat dhe bukuritë që ajo mbart rishfaqen dhe marrin një tjetër dimension në atë ditë të caktuar kalendarike.

Vlera e lartë e nënës

Nëna është elementi më i rëndësishëm i familjes që për­gatit një komb. Në shikimin e islamit ajo është aq e shenjtë, saqë i Dërguari i Allahut (s.a.s.) ka thënë:

"Xhenneti ndodhet nën këmbët e nënave!"[1]

Please publish modules in offcanvas position.