Ndryshimet kushtetuese kaluan në Kuvend

Ndryshimet kushtetuese kaluan në Kuvend

Ndryshimet kushtetuese të cilat dalin nga Marrëveshja e Prespës kaluan edhe në fazën e tretë finale sonte në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, pasi që paraprakisht seanca tre ditë ishte caktuar, derisa kryeministri Zoran Zaev negocionte me Besën e Bilall Kasamit, rreth kërkesave të tyre lidhur me ndryshimet.

 

Deputetët me shumicë prej dy të tretave sonte në suaza të seancës së 75-të i konfirmuan propozim amendamentet XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, ndërsa oastaj edhe i shpallen. Miratohet dhe shpallet edhe Ligji kushtetues për zbatimin e amendamenteve.

Në seancë nuk mori grupi i deputetëve të VMRO-DPMNE-së.

Qeveria pranoi pjesërisht dy amendamentet e ndryshuara. I pari është për amendamentin XXXIV të Kushtetutës dhe me të Preambula e Kushtetutës do të jetë “qytetarët e Republikës së Maqedonisë, populli maqedonas dhe pjesë e popullit shqiptar, popullit turk, popullit vlleh, popullit serb, popullit rom, popullit boshnjak dhe të tjerë”. Me amendamentin e pjesshëm të amendamentit XXXVI të Kushtetutës teksti i ri do të jetë “Republika kujdeset për diasporën e popullit maqedonas dhe për një pjesë pjesë të popullit shqiptar, popullit turk, popullit vlleh, popullit serb, popullit rom, popullit boshnjak dhe të tjerë dhe i kultivon edhe i avancimin lidhjet me atdheun”.

Shtetësia mbetet maqedonas/qytetarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa është pranuar amendamenti o Ligjit kushtetues me të cilin përcaktohet shtetësia maqedonase/qytetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe sqarohet si do të jetë për qytetarët shqiptarë në gjuhën shqipe dhe do të përcaktohet në të gjitha ligjet ku nevojitet.