NË DITËN BOTËRORE TË GRUAS, NË TURQI

NJË GRUP I STUDENTËVE, NË VEND TË ULËSEVE NË FAKULTETE, GJENDEN NË STACIONIN POLICOR NË ANKARA DHE I NËNSHTROHEN DHUNËS POLICORE.