Supremja konfirmoi dënimet për rastin “Tanku”, Jankullovska duhet të shkoj në burg

Gjykata Supreme ka hedhur poshtë ankesat e parashtruara nga të dënuarit në rastin “Tanku”, Nikolla Gruesvki, Gordana Jankullovska dhe Gjoko Popovski dhe konfirmoi aktvendimet e shqiptuara nga Gjykata e Apelit, njoftojnë nga Gjykata Supreme.

Në rastin “Tanku”, lëndë e akuzës ishte tenderi joligjor për veturën luksoze “Mercedes”.