Brendi ndërton lidhjen midis konsumuesit dhe produktit

Brendi ndërton lidhjen midis konsumuesit dhe produktit

“ROLI DHE RËNDËSIA E BRENDIT NË ZHVILLIMIN E NDËRMARRJEVE”

A Është Ky Fundi Për “Shengenin”?

A Është Ky Fundi Për “Shengenin”?

Si një ide Bashkimi Evropian ka filluar me themelimin e Komunitetit Evropian të Qymyrit dhe Çelikut në vitin 1992 së basku me marrëveshjen Maastrich.

Aplikimi i gazit natyral edhe pse me vonesë do të sjell ndryshime esenciale

Aplikimi i gazit natyral edhe pse me vonesë do të sjell ndryshime esenciale

Shpëtimi nga faturat e larta të energjisë elektrike shihet tek  gazifikimi. Strumica mbetet shembull i vetëm i gazifikimit lokal.

Lajmet e fundit

Zaman Maqedoni

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TË GJITHA TË DREJTAT JANË TË REZERVUARA.
Materialet në këtë faqe nuk mund të përdoren pa lejen paraprake të redaksisë.

Zaman Maqedoni