Ministri i Arsimit dhe Shkencës Pishtar Lutfiu merr vendim për shtyerjen e pushimit dimëror nga 18 në 23 janar

Ministri i Arsimit dhe Shkencës Pishtar Lutfiu merr vendim për shtyerjen e pushimit dimëror nga 18 në 23 janar

Ministri i Arsimit dhe Shkencës sot ka publikuar vendimin për shtyerjen e pushimit dimëror edhe nga ana e Minsitrisë së Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë.

Çfarë është në të vërtetë matja e IQ-së?

Çfarë është në të vërtetë matja e IQ-së?

Inteligjenca mat aftësitë e mësuara, e jo ato të lindura. Me rritjen e cilësisë së edukimit të fëmijëve në shkolla ndryshon shumëçka, prandaj edhe fëmijët me kalimin e kohës arrijnë rezultate më të mira në testet e standardizuara, midis tjerash...

Mësimi i gjuhëve të huaja zhvillon aftësitë sociale të fëmijëve

Mësimi i gjuhëve të huaja zhvillon aftësitë sociale të fëmijëve

Familjet janë të ndërgjegjësuara sa i përket lidhet së drejtpërdrejtë të një edukimi të mirë me mësimin e gjuhëve të huaja. Por ndonjëherë kurset me çmime të kripura nuk japin rezultate pozitive.

Në universitete demonstrator mund të punojnë vetëm studentët me mesatare 10

Në universitete demonstrator mund të punojnë vetëm studentët me mesatare 10

Në konkurset e publikuara në universitete thuhet se kandidatët duhet të jenë të diplomuar me gradë magjistër i shkencave ose doktor i shkencave si dhe të kenë të publikuara punime shkencore në revistat ndërkombëtare dhe ato të vendit.

Kompanitë të interesuara për Programin Erazmus plus

Kompanitë të interesuara për Programin Erazmus plus

Kompanitë janë të kënaqura nga Programi Erazmus plus dhe gjithnjë e më shumë aplikojnë veçanërisht në pjesën e trajnimit të të punësuarve.

Akademikët Në Përkrahje Të Kolegjit “Jahja Kemal”

Akademikët Në Përkrahje Të Kolegjit “Jahja Kemal”

Mjeshtëria në politik dhe diplomaci është që në njërën anë të mund t'i vazhdosh raportet miqësore, kurse nga ana tjetër të mos bëhesh vasal i të tjerëve.

Puna Me Fëmijët Më Bën Të Lumtur

Puna Me Fëmijët Më Bën Të Lumtur

Të punosh me fëmijë është një ndjesi e veçantë

Lutfiu: Universiteti "Nëna Terezë" do të fillojë për dy javë, rektor - Aziz Pollozhani

Lutfiu: Universiteti "Nëna Terezë" do të fillojë për dy javë, rektor - Aziz Pollozhani

Për dy javë pritet ora e parë akademike në universitetin e ri "Nëna Terezë" i cili do t'i përdorë hapësirat e Universitetit të Evropës Juglindore (Universiteti i Shtulit) në Shkup.

Lajmet e fundit

Zaman Maqedoni

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TË GJITHA TË DREJTAT JANË TË REZERVUARA.
Materialet në këtë faqe nuk mund të përdoren pa lejen paraprake të redaksisë.

Zaman Maqedoni