Marrëveshje bashkëpunimi UT – AAB

Marrëveshje bashkëpunimi UT – AAB

Universiteti i Tetovës nga Tetova dhe Kolegji AAB nga Prishtina e Republikës së Kosovës nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi. Kjo marrëveshje u nënshkrua me qëllim të zhvillimit të bashkëpunimit akademik dhe promovimit të mirëkuptimit mes dy universiteteve. Aktin e këtij memorandumi e firmosën Rektori i Universitetit të Tetovës, Vullnet Ameti dhe Rektori i Kolegjit AAB nga Prishtina, Lulzim Tafa.

 

Sipas marrëveshjes, qëllimi i këtij bashkëpunimi është krijimi i partneritetit në mes të Universitetit të Tetovës dhe Kolegjit AAB në fushën profesionale, arsimore dhe shkencore, që përfshin të gjitha programet e studimit të organizuara nga palët nënshkruese.

 Me këtë marrëveshje të dy institucionet bien dakord të zhvillojnë aktivitete në fushat akademike me interes të përbashkët, duke u bazuar në principet e barazisë dhe reciprocitetit si:

-Shkëmbimi i stafit akademik dhe administrativ; Shkëmbimi i studentëve të cikleve të ndryshme të studimit për periudha semestrale studimi ose për periudha të praktikave;
-Aktivitetet dhe publikimet e përbashkëta në kërkim shkencor;
-Pjesëmarrja në seminare, konferenca, evenimente dhe takime akademike;
-Shkëmbimi i materialeve akademike si dhe informacioneve të tjera të nevojshme;
-Programet e veçanta akademike afatshkurtra, duke përfshirë organizimin e përbashkët të shkollave verore;
-Aplikimi i përbashkët për fonde vendore e ndërkombëtare në fushën e arsimit të lartë dhe të shkencës;
-Krijimi i lehtësimeve administrative gjatë punësimit të stafit akademik me orar të pjesshëm;
-si dhe forma të tjera të bashkëpunimit. /Telegrafi/