Një mundësi më shumë për të gjithë ata të cilët në të ardhmen dëshirojnë të studijojnë në univerzitetet më elitare në botë

Një mundësi më shumë për të gjithë ata të cilët në të ardhmen dëshirojnë të studijojnë në univerzitetet më elitare në botë

SHMP “Jahja Kemal” shpall konkurs për dhënien e bursave për arsimin e mesëm. Provimi pranues do të mbahet më 14-04-2019 të dielën në ora 11.00 në disa qytete (Shkup, Tetovë, Strugë, ...).

Në provimin pranues mund të konkurojë çdo nxënës që kryen klasën e nëntë, në web faqen www.ykc.edu.mk/en/admission-form. Afati i konkurimit është deri më 13-04-2019.

1 e0196

Kushtet e provimit pranues:

 • Provimi pranues do të përmbajë pyetje nga Matematika, Kultura e përgjithshme dhe pyetje për indentifikimin e shkallës së intelegjencës.
 • Provimi pranues do të jetë në gjuhën Shqipe, Maqedonase, Turke dhe Angleze.
 • Njohja e gjuhës Angleze apo Turke nuk është e domosdoshme për aplikim në provim pranues.
 • Nxënësit do të fitojnë lirime në përqindje për pagesën e shkollës sipas tabelës së dhënë nëse i fitojnë 15-të vendet e para në provimin pranues për Shkup, Tetovë dhe Strugë.
 1. Vendi i 1-rë 100%
 2. Vendi i 2-të 90%
 3. Vendi i 3-të 80%
 4. Vendi i 4-t 70%
 5. Vendi i 5-të 60%
 6. Vendi i 6-të 50%
 7. Vendi i 7-të 40%
 8. Vendi i 8-të 40%
 9. Vendi i 9-të 40%
 10. Vendi i 10-të 30%
 11. Vendi i 11-të 30%
 12. Vendi i 12-të 30%
 13. Vendi i 13-të 20%
 14. Vendi i 14-të 20%
 15. Vendi i 15-të 20%