Dita e parë e testimit të platformës kombëtare për mësimin në distancë:Bie sistemi,nuk mund të kyçemi!

Nxënësit e shkollave fillore i morën fjalëkalimet për adaptimin me platformën e re kombëtare për mësimin në distancë. Nga mëngjesi i sotëm e vetmi mesazh të cilin nxënësit ,arsimtarët dhe prindërit këmbenin ishte : Ka rënë sistemi,nuk mund të kyçemi!

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka vënë në fuksion Platformën e Vetme Nacionale për mësim online. Ajo tashmë është në dispozicion dhe është e qasshme për shfrytëzuesit përmes adresës www.schools.mk. Në këtë platformë, janë vendosur video – udhëzime dhe doracak, por edhe përmbajtje të tjera, që i udhëzojnë përdoruesit e platformës.