Ministria e Arsimit ka dorëzuar një pjesë të teksteve të reja të shtypura për arsimin fillor

Ministria e Arsimit ka dorëzuar një pjesë të teksteve të reja të shtypura për arsimin fillor

Ministria e Arsimit dhe Shkencës njoftoi se dorëzimi i teksteve për klasat e para, të dyta, të katërta dhe të pesta në arsimin fillor bëhet sipas dinamikës së përcaktuar.

Tashmë ka përfunduar dorëzimi i teksteve sipas kontratës së parë për shtyp, ku përfshihen tekstet për klasën e katërt në gjuhën maqedonase dhe matematikë, në gjuhën maqedonase dhe tekstet në gjuhën turke për klasat e katërta dhe të pesta. në gjuhën mësimore turke.

Dorëzimi i teksteve sipas kontratës së dytë dhe të tretë do të bëhet këtë javë pune.

“Bëhet fjalë për 18 tekste shkollore dhe konkretisht:

– në gjuhën maqedonase mësimore:

-gjuha maqedonase për klasën e parë dhe të dytë, matematika për klasën e parë, shkencat natyrore për klasën e parë, të dytë dhe të katërt, historia dhe shoqëria për klasën e katërt dhe të pestë;

– në gjuhën turke mësimore: Teksti mësimor i gjuhës turke për klasën e parë dhe të dytë,

-në ​​gjuhën shqipe mësimore: teksti i matematikës për klasën e katërt dhe tekstet e gjuhës shqipe për klasat e dyta, të katërta dhe të pesta.

– në gjuhën serbe mësimore: Tekstet e gjuhës serbe për klasat e dyta, të katërta dhe të pesta, dhe teksti i matematikës për klasën e katërt”, njoftoi Ministria e Arsimit dhe Kulturës.

Nga ky resor sqarojnë se menjëherë më pas fillon dorëzimi i teksteve sipas kontratës së katërt, përkatësisht teksteve të gjuhës shqipe dhe matematikës për klasën e parë, shkencave natyrore për klasën e parë, të dytë dhe të katërt dhe historisë dhe shoqërisë për klasat e katërta dhe të pesta të gjitha në gjuhën shqipe.

 

Lajmet e fundit

Zaman Maqedoni

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TË GJITHA TË DREJTAT JANË TË REZERVUARA.
Materialet në këtë faqe nuk mund të përdoren pa lejen paraprake të redaksisë.