Qeveria miratoi një sërë rekomandimesh për shkollat ​​për rritjen e sigurisë në godinat shkollore

Qeveria miratoi një sërë rekomandimesh për shkollat ​​për rritjen e sigurisë në godinat shkollore

Qeveria në seancën e sotme ka miratuar një sërë rekomandimesh me qëllim që në këtë periudhët jashtëzakonisht të ndjeshme të reagohet me kujdes dhe në mënyrë të rregullt për ngritjen e sigurisë në godinat shkollore, informoi ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri në konferencën e sotme për shtyp në Qeveri.

Ministri sqaroi se bëhet fjalë për dhjetë rekomandime të qeverisë që janë rezultat i një procesi të gjerë të konsultimeve me sugjerimeve të marra në fellën akademike dhe opinionin e ekspertëve dhe theksoi se beson në efektivitetin e rekomandimeve.

"Së pari rekomandojmë që të gjitha vetëqeverisjet lokale në bashkëpunim me qendrat ndërkomunale për punë sociale, të formojnë ekipe të ekspertëve në nivel të komunave fokusi i punës së të cilëve do të jetë biseda, individualisht me çdo fëmijë nxënës në secilën shkollë. Së dyti, udhëzohet Këshilli Shtetëror për Parandalimin e Delikuencës së Fëmijëve të paraqesë informacione për punën dhe sa këshilla komunale për parandalimin mbulohen dhe në periudhën e ardhshme ta forcojë komunikimin me MASH-in në drejtim të aktiviteteve të ndërmarra për ndërtimin e një klima e besimit dhe mirëqenies në shkolla. Në aktivitetet e Këshillave Komunalë duhet të parashikohet përfshirja e Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme", sqaroi Shaqiri.

Së treti, shtoi, udhëzohen të gjitha shkollat ​​fillore dhe të mesme që të mbajnë takime me të gjithë prindërit, kujdestarët me temën “Përmirësimi i proceseve, siguria e organizimit dhe gjendja në godinat dhe mjediset shkollore”, në përfundim të takimeve është e nevojshme të hapen diskutime nëse nevojiten uniforma shkollore si një kod veshjeje për nxënësit, prindërit të njihen me kodin etik të mësimdhënësve dhe të merret parasysh plotësimi i kodit ekzistues me rregullat e veshjes për kuadrin mësimdhënës dhe shërbimet profesionale.

Nevojitet, tha Shaqiri, në këto takime prindërit të rikujtohen për obligimet ligjore që dalin nga Ligji për Familjen dhe Ligji Penal në pjesën e përgjegjësisë në ushtrimin e të drejtës prindërore. Shkollat nevojitet të informojnë MASH-in për praninë e prindërve në këto takime, në këto takime çdo individ duhet të njihet me dhjetë rekomandimet tashmë të miratuara.

MASH-i dhe Byroja për Zhvillim të Arsimit do të përgatisin një listë të resurseve që do të diskutohen në orën me mësuesin klasor dhe nxënësve, ndërsa dhe do të shërbejnë për përparimin e gjendjes së mirë të nxënësve si përshembull manuale për aftësitë e jetës, një program për ndihmë psikosociale dhe mbështetje për përmirësimin e gjendjes së mirë dhe shëndetit mendor të fëmijëve.

Ministri shtoi se urdhërohen dhe rekomandohet komunave dhe Qytetit të Shkupit në programin e ri vjetor të punës së shkollave të zhvillojnë dhe forcojnë në mënyrë shtesë programet parandaluese për promovimin e mirëqenies së nxënësve, mbrojtjen nga dhuna, keqpërdorimin, parandalimin e diskriminimit, bashkëpunimin me prindërit/kujdestarët.

Rekomandimet hyjnë në fuqi menjëherë, ndërsa ministri do t'i dorëzojë në shkolla dhe komuna dhe do të publikohen publikisht. Shaqiri apelon për respektim të plotë të rekomandimeve.

 

Lajmet e fundit

Zaman Maqedoni

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TË GJITHA TË DREJTAT JANË TË REZERVUARA.
Materialet në këtë faqe nuk mund të përdoren pa lejen paraprake të redaksisë.