Kongresi vendosi: Referendum për kryetarin e partisë

Kongresi vendosi: Referendum për kryetarin e partisë

Kongresi i Partisë Socialiste ka vendosur që më datë 9 prill të mbahet referendum lidhur me atë se a do të ketë apo jo zgjedhje për kryetarin e PS-së.

Referendumi do të mbahet në datën 9 prill. Por se Kongresi nuk e ka vendosur pyetjen e referendumit, e cila nuk është zbuluar.