Nata e Regaibit, fillimi i tre muajve të mirë

Nata e shënuar Regaib, e cila në gjuhën arabe është shumësi i fjalës “ragibe”, që do të thotë dëshirë, prirje, interesim. Besohet se në këtë natë, mëshira, ndihma dhe bujaria e Allahut shpërndahen me të tepërt.

Ilaçi që kemi më shumë nevojë

Njeriu qënie e çuditshme e cila ndryshon në çdo rrahje zemre, ai i cili ka aftësi për të hyrë në një orientim të ndryshëm, në një sjellje të ndryshme dhe qëllim të ndryshëm. Afër zemrës, qëndron epshi (dëshira) si një re e zezë, e cila nuk lejon që njeriu të arrij në një qënie e përsosur njerëzore.

Dobitë e dërgimit të salavateve

Përfitimi i dhjetë salavateve nga Allahu xh.sh. – thotë Pejgamberi .a.s.: “Kush më dërgon një salavat, Allahu atij i dërgon dhjetë salavate” (Buhariu)

Njëri sy nuk mund ta kritikoj tjetrin sy

Hazreti Musa a.s. në një kohë thatësire bashkë me fisin e vet dalin për lutje të shiut, mirëpo shi nuk kishte ra. Pasi Musai a.s. pyet për arsyen e kësaj, Allahu xh.xh. i përgjigjet në këtë mënyrë: “O Musa! Brenda juve është një mëkatar andaj dhe nuk ua pranova lutjen”. Musai a.s. bëhet kureshtarë dhe pyet se kush është personi mëkatar që pengon pranimin e lutjes, Allahu xh.xh. ia ktheu kështu: “Një nga emrat (vetitë) e mia është Settar! I mbuloj mëkatet dhe nuk i bëj ata publike (nuk i shfaq para të tjerëve). Andaj që të gjithë do të duhet të pendoheni (të bëni toube)”.

Zbulesa hyjnore në malin Hira

Në moshën 40-të vjeçare  ditën e hënë më 17 Ramazan kur Profeti (a.s.) ishte në shpellën Hira iu shfaq engjëlli Xhibril, i cili i tha:

Vlera e sures Ja Sin

Surja Ja Sin ishte shumë e dashur për të Dërguarin e Allahut (s.a.s). Transmetohet nga Ibn Abbasi (r.a) të ketë thënë: “Ka thënë i dërguari i Allahut: “Do të dëshiroja që ajo (dmth surja Ja Sin) të jetë në zemrën e çdo pjesëtari të umetit tim.” [Keshfu-l estar an zevaidi-l Bezzar ale-l kutubi-s-sitteti]

Disa këshilla si t’ia shpjegoni fëmijëve jetën e Profetit a.s

  1. Një punë të mirë në ditë

Iniciativa “një punë të mirë në ditë” është mënyrë e mirë për të imituar Profetin a.s, përderisa ai i nxiste besimtarët të kryenin punë të mira, edhe nëse ishin të vogla, si për shembull buzëqeshja ndaj vëllait apo motrës së tyre.

Please publish modules in offcanvas position.