Mrekullia e ndarjes së Hënës në dy pjesë

Mrekullia e ndarjes së Hënës në dy pjesë

Mrekullia e Hënës ndodhi 8 vjet pas shpalljes së detyrës së Profetit (s.a.s.). Prijësit e fisit të kurejshëve kishin vendosur të kërkonin nga Profeti (s.a.s.) t’u tregonte atyre një mrekulli me qëllim që t’i besonin.

Rëndësia e kolonave të xhamisë së Profetit a.s

Rëndësia e kolonave të xhamisë së Profetit a.s

Në xhaminë e Profetit a.s. ndodhen disa kolona që kanë një rëndësi të veçantë. Falë Zotit këto kolona i kanë mbijetuar kohërave deri në ditët e sotme.

Lutja, sekreti më i madh

Lutja, sekreti më i madh

Lutja (duaja) është lëshim i një psherëtime; apel nga thellësia e zemrës. Një “ah” e shkëputur nga kraharori. Lutjet janë lotët e fëmijëve, nevoja e fëmijës për qumësht e shndërruar në pa tjetërsim. Çarja e farës dhe shpërthimi i sythit.

Si u kthye shpallja Hyjnore, Kurani, në libër?

Si u kthye shpallja Hyjnore, Kurani, në libër?

Kurani Famëlartë, ka zbritur në etapa të ndryshme dhe jo menjëherë. Kjo ka ndodhur me urtësi dhe si një mirësi për besimtarët. Kjo urtësi, ishte për t’i shprehur progresivisht parimet, orientimet dhe kufijtë që Zoti u lejonte njerëzve, si dhe...

Lindja e bekuar, njeriu që ndryshoi historinë e njerëzimit…

Lindja e bekuar, njeriu që ndryshoi historinë e njerëzimit…

Lindja e Profetit Muhamed, Krenarisë së Njerëzimit, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të, mund të shihet nën dritën e të qenit një rilindje e njerëzimit. Deri në ditën kur Profeti e nderoi këtë botë me ardhjen e tij,

Lëngu magjik (mjalti) në Kur’an e në traditën Profetike

Lëngu magjik (mjalti) në Kur’an e në traditën Profetike

Çdo gjë që ka krijuar Allahu i Madhëruar është e përsosur dhe nuk ka asgjë që nuk është e bukur në krijimin e Tij. Edhe bleta edhe pse një insekt i vogël dhe shumë delikat, mban në barkun e saj...

Mrekullia e “Erërave Fekonduese”

Mrekullia e “Erërave Fekonduese”

“Ne i dërgojmë erërat “fekonduese”, pastaj lëshojmë shi nga qielli që t’ju japim për të pirë…” (El Hixhr 22)

SHEMBULLI I DREJTËSISË, OMERI (R.A)

SHEMBULLI I DREJTËSISË, OMERI (R.A)

Omeri (r.a) ishte udhëheqës i myslimanëve. Një natë, njëri prej sahabëve shkon dhe e viziton në vendin ku qëndronte. I jep selam por Ai (r.a) nuk ia kthen selamin. Ulet dhe e pret, ndërkohë që Omeri (r.a) vazhdonte me punët...

Lajmet e fundit

Zaman Maqedoni

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TË GJITHA TË DREJTAT JANË TË REZERVUARA.
Materialet në këtë faqe nuk mund të përdoren pa lejen paraprake të redaksisë.