Tre njerëz të mirë

Mes bijve të Izraelit kishte edhe njerëz të mirë. Në një hadith të tijin, Profeti ynë a.s. na jep një shembull të tyre:

“Tre vetë nga paraardhësit tuaj dolën në rrugë dhe, për të kaluar natën, u futën në një...

DISA ÇËSHTJE NË LIDHJE ME NAMAZIN

Cila është më e përshtatshme të bësh nijetin në gjuhën arabe apo në shqip?

Nijeti për namaz nuk është kusht që të bëhet me gojë. Vendi i nijetit është zemra. Nijet do të thotë qëllimi që ka zemra. Dijetarët e...

Ai Eshte Njeriu i Dimensioneve te Veçanta

Ashtu si njeriu i sotëm i mjerë ka humbur gjithato kritere vlerash, ashtu edhe qëndrimi, vështrimi dhe mendimi i tij për profetët dhe veçanërisht për mbretin e profetëve, Hz. Muhammedin (s.a.v.) ndodhen sot në një gjendje krejtësisht të përmbysur. Ndërkaq,

Agjërimi i gjashtë ditëve të muajit Sheval

Profeti Muhamed a.s. ka thënë: “Ai që e agjëron Ramazanin dhe agjëron gjashtë ditë të tjera nga muaji Sheval, është sikur të ketë agjëruar gjithë vitin”.

Ditë Bajrami…

Ditët e Bajramit janë momente gëzimi dhe feste që Krijuesi i botëve i ka caktuar si të tilla.

Nata më e begatë – Nata e Kadrit

“Ne e zbritëm atë (Kur’anin) Natën e Kadrit. E ku di ti ç’është Nata e Kadrit. Nata e Kadrit është më e dobishme se njëmijë muaj. Atë natë zbresin engjëjt dhe Shpirti (Xhibrili) me lejen e Zotit të tyre për...

Please publish modules in offcanvas position.