Ai Eshte Njeriu i Dimensioneve te Veçanta

Ai Ështe Njeriu i Dimensioneve te Veçanta

Ashtu si njeriu i sotëm i mjerë ka humbur gjithato kritere vlerash, ashtu edhe qëndrimi, vështrimi dhe mendimi i tij për profetët dhe veçanërisht për mbretin e profetëve, Hz. Muhammedin (s.a.v.) ndodhen sot në një gjendje krejtësisht të përmbysur. Ndërkaq,

Me që dihet që më parë se kur dhe si do të vdesë njeriu, cili është faji i vrasësit?

Me që dihet që më parë se kur dhe si do të vdesë njeriu, cili është faji i vrasësit?

Ashtu si çdo gjë, edhe koha dhe mënyra e vdekjes së njeriut janë të përcaktuara qysh më parë. Me fjalë të tjera, çdo gjë që është evidente dhe efektive për gjithësinë, është evidente dhe efektive edhe për njeriun, për jetën...

Disa fise si ai i Lutit dhe i Nuhut, për shkak të fajeve të caktuara, janë shkatërruar. Sot, megjithëse po kryhen të gjitha amoralitetet, pse nuk shkatërrohen kombet kolektivisht?

Disa fise si ai i Lutit dhe i Nuhut, për shkak të fajeve të caktuara, janë shkatërruar. Sot, megjithëse po kryhen të gjitha amoralitetet, pse nuk shkatërrohen kombet kolektivisht?

Që në krye të herës, krahas ndëshkimit në jetën e pastajme të fiseve ose popujve të degjeneruar e të shthurur, si diçka absolute dhe e paracaktuar, kjo, shumë herë është zbatuar edhe ndëshkimi në këtë botë me qëllime edukimi. Me...

Agjërimi i gjashtë ditëve të muajit Sheval

Agjërimi i gjashtë ditëve të muajit Sheval

Profeti Muhamed a.s. ka thënë: “Ai që e agjëron Ramazanin dhe agjëron gjashtë ditë të tjera nga muaji Sheval, është sikur të ketë agjëruar gjithë vitin”.

Ditë Bajrami…

Ditë Bajrami…

Ditët e Bajramit janë momente gëzimi dhe feste që Krijuesi i botëve i ka caktuar si të tilla.

Nata më e begatë – Nata e Kadrit

Nata më e begatë – Nata e Kadrit

“Ne e zbritëm atë (Kur’anin) Natën e Kadrit. E ku di ti ç’është Nata e Kadrit. Nata e Kadrit është më e dobishme se njëmijë muaj. Atë natë zbresin engjëjt dhe Shpirti (Xhibrili) me lejen e Zotit të tyre për...

Disa fise si ai i Lutit dhe i Nuhut, për shkak të fajeve të caktuara, janë shkatërruar. Sot, megjithëse po kryhen të gjitha amoralitetet, pse nuk shkatërrohen kombet kolektivisht?

Disa fise si ai i Lutit dhe i Nuhut, për shkak të fajeve të caktuara, janë shkatërruar. Sot, megjithëse po kryhen të gjitha amoralitetet, pse nuk shkatërrohen kombet kolektivisht?

Që në krye të herës, krahas ndëshkimit në jetën e pastajme të fiseve ose popujve të degjeneruar e të shthurur, si diçka absolute dhe e paracaktuar, kjo, shumë herë është zbatuar edhe ndëshkimi në këtë botë me qëllime edukimi.

Vlerat e ditës së premte

Vlerat e ditës së premte

O besimtarë, kur të thirreni për (të falur) namazin (e xhumasë) në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe pezulloni tregtinë! Kjo, që ta dini, është më mirë për ju!

Lajmet e fundit

Zaman Maqedoni

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TË GJITHA TË DREJTAT JANË TË REZERVUARA.
Materialet në këtë faqe nuk mund të përdoren pa lejen paraprake të redaksisë.