Ditë Bajrami…

Ditët e Bajramit janë momente gëzimi dhe feste që Krijuesi i botëve i ka caktuar si të tilla.

Nata më e begatë – Nata e Kadrit

“Ne e zbritëm atë (Kur’anin) Natën e Kadrit. E ku di ti ç’është Nata e Kadrit. Nata e Kadrit është më e dobishme se njëmijë muaj. Atë natë zbresin engjëjt dhe Shpirti (Xhibrili) me lejen e Zotit të tyre për...

Vlerat e ditës së premte

O besimtarë, kur të thirreni për (të falur) namazin (e xhumasë) në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe pezulloni tregtinë! Kjo, që ta dini, është më mirë për ju!

Përgojimi

Përgojimi, apo gijbeti, është dukuria e të folurit për dikë kur ai nuk është i pranishëm. Si term, gijbeti ka kuptimin e të përmendurit të turpit, të dobësive e të mangësive të dikujt pas krahëve të tij.

DASHURIA, TOLERANCA DHE XHIHADI NË JETËN E PROFETIT

Jeta e bekuar e profetit Muhamed, Krenarisë së Njerëzimit, paqja dhe mëshira qofshin mbi të, ishte thurur me fillin e paqes dhe tolerancës, si të ishte një dantellë e bukur. Si fillim, paqja është fundamentale në Islam.

Hyrja në tre muajt e bekuar

Koha dhe vendi, të gjithë vlerën dhe shenjtërinë e tyre e marrin sepse ashtu dëshiron Allahu. Kjo dëshirë hyjnore përfshin mijëra urtësi për krijesat. Veçanërisht, ato ngjarje që ndodhin brenda asaj kohe dhe vendi, i fitojnë këtyre një rëndësi të...

Mos e shitë fenë për gjëra të botës

Në xhaminë e Londrës e merr detyrën një imam i ri. Ky imam sa herë që të shkonte për në xhami, udhëtonte me autobus të njëjtë dhe në shumicën e rasteve takohej me shoferin e njëjtë.

Please publish modules in offcanvas position.