Fjalet e Vertetojne Ate

Ai ishte që në lindje Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)! Prandaj, edhe pasi iu shpall profetësia, çdo njeri e besoi nga zemra për çfarëdo që tha dhe e vërtetoi atë. Po, njerëzimi si një i vetëm vrapoi t'ia vërtetonte fjalët: "Drejt...

Vlerat dhe virtytet e ditës së Premte

Dita e Premte përmendet edhe në Kur’an. Në këtë ditë është një orë, dhe kush e kap atë orë duke iu lutur Allahut, ai njeri ka shpëtuar (dhe do të arrijë atë që ka kërkuar).

Mrekullia e Kur'anit Famëlartë

Mërzitja më kishte kapluar tërë trupin. Atë e ndjeja të huaj, krejt të huaj. Isha strukur diku, në thellësitë e shpirtit për të larguar e harruar gjithçka.

Koha e flijimit... His­tor­iku i Kur­ban­it

Që në fil­lim të je­tës së tij në tokë, njer­iu ndi­en­te një fal­ën­der­im ndaj një fu­qie të lar­të, si dhe nev­o­jë që as­aj fu­qie t'i drej­to­het për t'i kërk­u­ar ndih­më dhe mbrojtje, ngush­ëll­im dhe gux­im, si­gu­ri dhe plot­ës­im nev­o­jash.

Detyrimet dhe obligimet ndaj fqinjëve

Allahu xh.sh., krahas urdhërit me të cilin kërkon që vetëm Atë ta adhurojmë e Atij t'i bëjmë ibadet, në të njëjtën kohë, pos të tjerash, kërkon që tu bëjmë mirë fqinjëve tanë. Njeriu është qenie shoqërore, andaj edhe sipas ligjeve...

Please publish modules in offcanvas position.