Vlera e kohës!

Pasha kohën! Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që porositën njëri-tjetrin t’i përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri-tjetrin të jenë të durueshëm. (Kur’an,

Fjalet e Vertetojne Ate

Ai ishte që në lindje Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)! Prandaj, edhe pasi iu shpall profetësia, çdo njeri e besoi nga zemra për çfarëdo që tha dhe e vërtetoi atë. Po, njerëzimi si një i vetëm vrapoi t'ia vërtetonte fjalët: "Drejt...

Vlerat dhe virtytet e ditës së Premte

Dita e Premte përmendet edhe në Kur’an. Në këtë ditë është një orë, dhe kush e kap atë orë duke iu lutur Allahut, ai njeri ka shpëtuar (dhe do të arrijë atë që ka kërkuar).

Mrekullia e Kur'anit Famëlartë

Mërzitja më kishte kapluar tërë trupin. Atë e ndjeja të huaj, krejt të huaj. Isha strukur diku, në thellësitë e shpirtit për të larguar e harruar gjithçka.

Koha e flijimit... His­tor­iku i Kur­ban­it

Që në fil­lim të je­tës së tij në tokë, njer­iu ndi­en­te një fal­ën­der­im ndaj një fu­qie të lar­të, si dhe nev­o­jë që as­aj fu­qie t'i drej­to­het për t'i kërk­u­ar ndih­më dhe mbrojtje, ngush­ëll­im dhe gux­im, si­gu­ri dhe plot­ës­im nev­o­jash.

Please publish modules in offcanvas position.