Dhurata Hap Dyert E Miqësive Të Shëndosha Dhe Të Palëkundura

Dhurata Hap Dyert E Miqësive Të Shëndosha Dhe Të Palëkundura

Dhurata është eliksir i mrekullueshëm që forcon marrëdhëniet në mes njerëzve, largon thyerjet dhe forcon lidhjet e dashurisë ndaj njërit-tjetrit.

Mrekullia e Kur'anit Famëlartë

Mrekullia e Kur'anit Famëlartë

Mërzitja më kishte kapluar tërë trupin. Atë e ndjeja të huaj, krejt të huaj. Isha strukur diku, në thellësitë e shpirtit për të larguar e harruar gjithçka.

Ç'do Të Thotë "Vullneti I Përgjithshëm" Dhe "Vullneti I Pjesshëm"?

Ç'do Të Thotë "Vullneti I Përgjithshëm" Dhe "Vullneti I Pjesshëm"?

Vullnet i përgjithshëm" është emri i dhënë mes popullit vullnetit të Allahut (xh.sh).

Koha e flijimit... His­tor­iku i Kur­ban­it

Koha e flijimit... His­tor­iku i Kur­ban­it

Që në fil­lim të je­tës së tij në tokë, njer­iu ndi­en­te një fal­ën­der­im ndaj një fu­qie të lar­të, si dhe nev­o­jë që as­aj fu­qie t'i drej­to­het për t'i kërk­u­ar ndih­më dhe mbrojtje, ngush­ëll­im dhe gux­im, si­gu­ri dhe plot­ës­im nev­o­jash.

Detyrimet dhe obligimet ndaj fqinjëve

Detyrimet dhe obligimet ndaj fqinjëve

Allahu xh.sh., krahas urdhërit me të cilin kërkon që vetëm Atë ta adhurojmë e Atij t'i bëjmë ibadet, në të njëjtën kohë, pos të tjerash, kërkon që tu bëjmë mirë fqinjëve tanë. Njeriu është qenie shoqërore, andaj edhe sipas ligjeve...

Lajmet e fundit

Zaman Maqedoni

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TË GJITHA TË DREJTAT JANË TË REZERVUARA.
Materialet në këtë faqe nuk mund të përdoren pa lejen paraprake të redaksisë.