Punonjësit e Shërbimit Sekret në SHBA kanë një pagë te frikshme

Punonjësit e Shërbimit Sekret në SHBA kanë një pagë te frikshme

Agjentët e Shërbimit Sekret janë përgjegjës për mbrojtjen e liderëve kombëtar dhe për sigurinë nacionale.

Ata punojnë në Shërbimin Sekret të Shteteve të Bashkuara. Ky shërbim vepron si agjenci federale për zbatimin e ligjit.

Një punëtor i Shërbimit Sekret në ShBA paguhet në bazë të shkollimit dhe kualifikimit. Ata janë të ndarë në klasa.

Për shembull klasa GL-07 paguhet nga 40.634 dollarë deri në 51.389 dollarë.

Klasa më e lartë është ajo GS-13, ku punëtorët këtu paguhen nga 75.000 dollarë deri me 98.000 dollarë.