R. e Francës, thotë jo për hapjen e shkollave të Fondacionit Maarif

Ambasadori i Turqisë në Paris, Ismail Haki Musa, thotë se deklaratat e ministrit për arsim të R. Francës Jean Michel Blanquer janë për të ardhur keq dhe lidhje më këta deklarata përgjigjen e duhur e morën nga ministria e jashtme.

Në një deklaratë të ministrisë për arsim të Francës Jean Michel Blanque tha. “ Turqia i ka kthyer shpinën  sekularizmit (laicizmit) dhe është kthyer kah rruga e islamit ekstremist dhe përhapjen e logjikës së tij. Për hapjen e shkollës Maarif themi jo për shkak të sjelljes së Turqisë ndaj shtetit tanë, dhe duke pasur parasysh sulmet që i bën popullit të vet Turqia,  për këtë arsye i themi Jo shkollës Maarif. Për këtë gjë do ishte e mundur të flisnim atëherë kur nuk do posedonim  ideologjinë fetar dhe përhapjen e mendimeve të tyre.