KB-ja e ka vazhduar për një vit punën e Komisionit për hulumtim të sulmeve kimike në Siri

KB-ja e ka vazhduar për një vit punën e Komisionit për hulumtim të sulmeve kimike në Siri

Këshilli i Sigurisë i Kombeve të Bashkuara i ka vazhduar për një vit kompetencat e mekanizmit të përbashkët të Kombeve të Bashkuara dhe Organizatës për ndalesë të armës kimike për hulumtim të sulmeve kimike në Siri.

Në rezolutën, e cila është miratuar unanimisht theksohet se rreptësisht dënohet shfrytëzimi i këtillë i kimikateve toksike, si armë në Siri dhe theksohet se vendi nuk do të shfrytëzojë, përpunojë dhe të bëhet në çfarëdo lloj mënyre tjetër, të deponojë ose të ruajë armë kimike.

Lajmet e fundit

Zaman Maqedoni

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TË GJITHA TË DREJTAT JANË TË REZERVUARA.
Materialet në këtë faqe nuk mund të përdoren pa lejen paraprake të redaksisë.