Bashkësia e biznesit e përshëndeti shtyrjen e reformës për tatim progresiv

Bashkësia e biznesit e përshëndeti shtyrjen e reformës për tatim progresiv

Katër odat ekonomike në shtet kanë dërguar letër zyrtare deri tek Ministria e Financave me çka e përshëndetën shtyrjen e reformës së paralajmëruar tatimore për tatimin progresiv.

 

"Përderisa tatimi progresiv realizohet, për momentin do të ketë pasoja negative ndaj tërë bashkësisë së biznesit, tregoi hulumtimi i fundit i 546 ndërmarrjeve vendore që e zbatuan Oda Ekonomike e Maqedonisë, Oda Ekonomike për Teknologji Informatike dhe të Komunikimit - MASIT, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore dhe Lidhja e Odave Ekonomike të Maqedonisë".

Nga odat kërkuan që reforma për tatim progresiv të shtyhet për të paktën pesë vjet në të cilën periudhë është e nevojshme të bëhen konsultime të zgjeruara me bashkësinë e biznesit.

Në një dokument të përbashkët theksojnë se efekti pozitiv nga vendosja e progresionit tek tatimi personal mbi të ardhurat, përmes rritjes së të ardhurave buxhetore në këtë moment do të jetë larg më i vogël sesa efektet negative të cilat do të reflektojnë në mjedisin e përgjithshëm të biznesit.

Sipas odave, kritikat për tatimin e sheshtë se nuk kontribuon për drejtësi në tatimimin është argument i pamjaftueshëm për zëvendësimin e tij me tatimin progresiv në këtë moment dhe duhet të merren parasysh edhe argumentet tjera pozitive të cilat shkojnë në artikullin e tatimit të sheshtë. Rritja e normave, sipas analizës, sipas automatizmit do të thotë dërgim i sinjalit negativ tek investitorët vendorë, ashtu edhe tek ata të huaj.

"Në këtë moment, mendojmë se pragu për të cilin tatimpaguesit synojnë t'i paguajnë tatimet është pothuajse i ulët dhe rritja e normave do të shkaktojë efekt destimulues në ekonomi ose me fjalë të tjera do ta nxitë evazionin tatimor. Më mirë është me mekanizmat ekzistuese të nxiten operatorët ekonomikë të mos bëjnë evazion tatimor, gjegjësisht t'i paguajnë të gjitha tatimet, në vend që të manipulojnë me mjetet", theksohet në analizë.

Aktiviteti i përbashkët i odave është pjesë e projektit "Partneritet për rregullativë më të mirë të biznesit" të financuar nga USAID-i, ndërsa të implementuar nga EPI QENDRA Interneshënal.