BP: Në tremujorin e tretë ka pasur rikuperim gradual të ekonomisë në Maqedoni

Ndikimi i krizës shëndetësore në aktivitetin ekonomik në tremujorin e tretë është mesatar, sipas të dhënave në dispozicion të Bankës Popullore, të cilat tregojnë rimëkëmbje graduale të ekonomisë.

Sipas të dhënave të publikuara të BPV-së, në gjysmën e parë të vitit 2020 BPV-ja reale është ulur për 6.4 për qind në bazë vjetore, e cila është akoma një realizim pak më i dobët krahasuar me parashikimet e prillit, për shkak të shmangieve për tremujorin e parë.

“Në lidhje me aktivitetin ekonomik në tremujorin e tretë të vitit 2020, aktualisht i disponueshëm të dhëna me frekuencë të lartë për periudhën korrik-gusht 2020, në përgjithësi tregojnë efektet më mesatare negative të krizës shëndetësore në aktivitetin ekonomik dhe në krahasim me tremujorin paraprak, zhvillimet në ekonominë e brendshme janë më të favorshme. Domethënë, në kushte lehtësimin gradual të masave kufizuese kundër Kovid-19 dhe masat e marra për të mbështesin ekonominë, të dhënat për këtë periudhë tregojnë ngadalësim të ndjeshëm të rënia vjetore e industrisë, ndërtimtarisë, qarkullimit në hotelieri, dhe pjesërisht në qarkullimin në tregtinë totale”, thonë nga Banka Popullore.

Për sa i përket ndryshimeve në çmimet e konsumit, realizimet në shtator 2020 me një normë vjetore inflacioni prej 1.9 për qind është më e lartë se parashikimi i prillit.

Rezervat e devizave mbeten në një nivel të duhur dhe ruhen në zonën e sigurt. Banka Popullore shprehet se gjatë tremujorit të tretë të vitit 2020, faktorët kryesorë të ndryshimit të rezervave të devizave (rregulluar për diferencën e çmimit dhe kursit të këmbimit dhe ndryshimet e çmimit në letrat me vlerë) ishin shlyerja e rregullt e detyrimeve të sektorit publik jashtë vendit dhe ndërhyrjet në tregun devizor nga ana e Bankës Popullore.

Në fillim të tetorit të vitit 2020, u realizua qarkullim prej rreth 80 milionë euro në llogarinë e shtetit, në formën e huasë nën ndihmën makro-financiare nga Komisioni Evropian.