MF dhe ASHAM lidhën memorandum për bashkëpunim: Bashkarisht do të punohet në aktivitete që do të nxisin rritjen ekonomike

Ministria e Financave dhe Akademia e shkencave dhe arteve të Maqedonisë (ASHAM) lidhën Memorandum për bashkëpunim me qëllim të avancimit të sistemit të financave publike dhe zbatimit të aktiviteteve të dedikuara në nxitjen e rritjes dhe zhvillimit ekonomik. Memorandumi u nënshkrua nga ministri i Financave Fatmir Besimi dhe kryetari i ASHAM-it Lupço Kocarev.

“Arritja e qëllimeve të planifikuara do të realizohet përmes organizimit dhe realizimit të hulutimeve shkencore, rezultatet shkencore të të cilave do të zbatohen në pjesën e avancimit të financave publike, ekonomisë së tregut, sipërmarrësisë dhe konkurrencës si dhe për promovimin e praktikave të mira të biznesit”. Në vijim do të bëhen analiza dhe hulumtime shkencore në sfera të ndryshme me interes të përbashkët që duhet të rezultojnë me krijimin e kushteve të favorshme për udhëheqje të biznesit, nxitjen e rritjes ekonomike dhe mjedisin e qëndrueshëm dhe të parashikueshëm të biznesit”, theksoi ministri i Financave Fatmir Besimi lidhur me nënshkrimin e Memorandumit.

Njëkohësisht, bashkëpunimi do të mundësojë përmirësimin dhe zhvillimin e praktikës së dialogut në krijimin e politikës makroekonomike dhe zhvillimore, të udhëhequr nga rezultatet e hulumtimeve shkencore fundamentale, aplikative dhe zhvillimore të kësaj sfere.