Riten çmimet e derivateve të naftës

Riten çmimet e derivateve të naftës

Komisioni Rregullator i Enegjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit miratoi vendimin me të cilin bëhet rritka e çmimit i shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht për 0.26% në raporti me vendimin 26.04.2021.

Çmimet e shitjes me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe ЕUROSUPER BS-98, të EURODIZELIT (D-Е V) nuk ndryshojnë, respektivisht mbeten në të njëjtin nivel siç janë përcaktuar me vendimin për përcaktimin e çmimeve më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit të datës 26.04.2021.

Çmimi i shitjes me pakicë i benzinës EURODISEL dhe të vajit ekstra për amvisëri rriten për 0.50 denarë/litër. Ulje ka edhe te çmimi i shitjes me pakicë të Мazutit М-1 SU për 0,149 den/kg dhe tani do të jetë 34,443 den/kg.