MPPS: Vijon pagesa e të drejtave nga mbrojtja sociale, fëmijërore dhe civile

MPPS: Vijon pagesa e të drejtave nga mbrojtja sociale, fëmijërore dhe civile

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se ka filluar pagesa e të drejtave nga mbrojtja sociale dhe civile (të gjitha të drejtat në para) për muajin prill të vitit 2021.

“Shfrytëzuesit e të drejtave pagesore të cilët posedojnë kartelë do të mund të marrin paratë e gatshme në bankomatet e bankave, t’i shfrytëzojnë mjetet për pagesa pa para të gatshme në rrjetin shitës ose përmes bankave elektronike dhe mobile prej sot – 4 maj 2021”, informojnë nga MPPS.

Me qëllim që të shmanget rrëmuja para bankave dhe të mundësohet mbrojtje më e madhe e shfrytëzuesve të ndihmës pagesore në kushte të rrezikut nga virusi  Kovid-19, nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informojnë se për shfrytëzuesit të cilët nuk përdorin kartela, pagesa do të bëhet në dy grupe në të gjitha filialet dhe ekspoziturat e hapura të bankave, sipas orarit të përcaktuar sipas shkronjës së parë të mbiemrit.

Kështu, sot do të bëhet pagesa e të drejtave të shfrytëzuesve mbiemrat e të cilëve fillojnë në shkronjën A, B, V, G, D, Gj, E, Z, Zh X, I, Ј, K, L, L, ndërsa gjatë ditës së nesërme (e mërkurë) shfrytëzuesit mbiemrat e të cilëve fillojnë në M, N, Nj, O, P, S, T, Q, U, F, H, C, Ç, Xh, Sh.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale përkujton për obligimet për mbajtje të maskës dhe mbajtje të distancës fizike prej dy metrave