Banka Botërore parashikon rritje të ekonomisë së Maqedonisë për 3.6 përqind

Banka Botërore parashikon rritje të ekonomisë së Maqedonisë për 3.6 përqind

Banka Botërore në raportin e saj të fundit parashikon rritje të ekonomisë së Maqedonisë këtë vit prej 3,6 për qind, vitin e ardhshëm rritja është parashikuar në 3,5 përqind, ndërsa në vitin 2023 në 3,4 përqind.

Për vendet në rajon është projektuar Shqipëria të ketë rritje të BPV-së prej 4,4 për qind këtë vit, Bosnja e Hercegovina 2,8 për qind, Kosova 4 për qind, Mali i Zi 7,1 për qind dhe Serbia 5 për qind.

Në vitin 2022, sipas parashikimit të fundit të Bankës Botërore, ekonomia e Shqipërisë duhet të rritet për 3,7 për qind, BeH me 3,5 për qind, Kosova dhe Mali i Zi për 4,5 për qind dhe Serbia 3,7 përqind.

Në vitin 2023, rritja e BPV-së në Shqipëri është projektuar në 3,7 për qind, BeH, gjithashtu në 3,7 për qind, Kosova 4,1 për qind, Mali i Zi 3,5 për qind dhe Serbia 3,9 për qind.

Banka në raportin e saj të qershorit “Perspektivat globale ekonomike” parashikon që ekonomia globale do të shënoj rritje në vitin 2021 për 5,6 për qind, që është rritja më e shpejtë pas recesionit në 80 vitet e fundit, kryesisht për shkak të përmirësimit të performancës në disa ekonomi të mëdha.

“Megjithatë, shumë ekonomi në zhvillim do të vazhdojnë edhe më tej të luftojnë me pandeminë e Kovid-19 dhe pasojat e saj”, vlerëson Banka Botërore.