Qeveria nuk heq dorë nga shitja e tokës bujqësore

Qeveria nuk heq dorë nga shitja e tokës bujqësore

Qeveria nuk do të heqë dorë nga qëllimi i saj për të shitur tokë bujqësore në pronësi të shtetit.

Megjithëse në Regjistrin Elektronik të Rregulloreve, u bënë një sërë vërejtjesh dhe u kërkua tërheqja e ligjit, për Ministrin e Bujqësisë Ariant Hoxha, plani për shitjen e tokës shtetërore do ta zhvillojë më shumë bujqësinë. Sidoqoftë, propozim zgjidhja do të jetë në gjendje të pësojë ndryshime, pasi të dëgjohen të gjitha vërejtjet e palëve të interesuara, thotë Hoxha.

Ne as që mendojmë ta tërheqim Propozim ligjin, sepse vlerësojmë që është një Ligj që do të kontribuojë shumë në drejtim të zhvillimit të bujqësisë, por edhe në të hyrat buxhetore dhe investimet, që do të ishin pjesë e shitjes së mundshme të tokës bujqësore. ” Të paktën dy ose tre debate të tjera publike mbeten për t’u organizuar në rajone ku palët e interesuara dhe vetë fermerët do të jenë të pranishëm”, tha Arianit Hoxha, ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Për drejtorin e Bankës Botërore në vend, Maksimiliano Paoluçi, Qeveria duhet të marrë parasysh mësimet e vendeve të tjera, por edhe opinionin publik.

Receta këtu është të ndërthurësh interesin publik, me modelin e zhvillimit së vendit. Zgjidhja këtu duhet t’i kombinojë në mënyrë adekuate këto dy elemente, dhe të plotësojë nevojat e njerëzve në Maqedoni. Siç e thashë, kemi disa shembuj që i kemi parë në të gjithë botën, si dhe në rajonin Evropian dhe më gjerë, dhe kemi disa mësime të mësuara”, theksoi Masimiliano Paoluçi, drejtor i Bankës Botërore në Maqedoni.

Sipas draft versionit të Ligjit, parashikohet shitja e 50 mijë hektarëve tokë e lirë shtetërore, me një çmim prej 0.30 deri në 1 euro për metër katror. Toka shtetërore mund të blihet nga persona fizikë dhe juridikë, shtetas të Maqedonisë. Propozim ligji parashikon mundësinë, që 10 vjet më pas toka bujqësore të shndërrohet në ndërtimore, të jepet nën koncesion për kërkime gjeologjike, ose shfrytëzim të lëndëve të para minerale.