FILM I METRAZHIT TË SHKURTËR PËR FËMIJËT PRINDËRIT E TË CILËVE JANË NË BURG NË TURQI: NGUSHËLLIM

 SHKRIMTARI TURK MUHAMED SHABAN KA INÇIZUAR FILM ME METRAZH TË SHKURTËR ME TË CILIN TENTON QË TË NA OFROJË GJENDJEN SHPIRTËRORE TË FËMIJËVE TË VEGJËL PRINDËRIT E TË CILËVE JANË BURGOSUR NGA ANA E PUSHTETIT TURK.

“FILMI ME METRAZH TË SHKURTËR” ( PËRPJEKJA- NGUSHËLLIMI) UA KUSHTOJ FËMIJËVE PRINDËRIT E TË CILËVE JANË NË BURG NË TURQI. SHPRESOJ SE KJO DO TË JETË NJË PIKË UJË NDAJ FLAKËS QË PO DIGJET”.