%64 Sipas hulumtimit...

%64 Sipas hulumtimit...

%64 Sipas hulumtimit të bërë nga ana e rrjetit hulumtuese globale WIN/Gallup në 64 shtete të botës me 62 mijë persona.

65% e njerëzve në botë i lajnë duart me sapun pasi të dalin prej WC-së.