Kontrolle shtesë të një pjese të kontrolleve të kryqëzuara

Kontrolle shtesë të një pjese të kontrolleve të kryqëzuara

Komisioni Shtetëror Zgjedhor pas shqyrtimit të parë të raportit për zbatimin e kontrolleve të kryqëzuara të bazave të të dhënave nga institutet relevante, vendosi të zbatojë teste kontrolli shtesë të një pjese nga çështjet e përfshira me verifikimet.

Siç informojnë nga KSHZ-ja, menjëherë pas përfundimit të testeve shtesë të kontrollit, Komisioni Shtetëror zgjedhor do të përcaktojë seancë për miratimin e raportit nga kontrollet e kryqëzuara.