Prezantim i raportit për Strategjinë e reformave në administratën publike

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës sot në debat publik do ta prezantojë Raportin vjetor për zbatimin e Strategjisë për reforma në administratën publike 2018-2022.

Në debatin publik do të mbajë fjalim zëvendësministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Aleksandar Bajdevski, dhe koordinatoret e katër fushave prioritare.

Pas prezantimit të Raportit vjetor, do të hapet debat dhe hapësirë për parashtrimin e pyetjeve, personave përgjegjës për katër fushat prioritare në këtë strategji.