Komisionet parlamentare sot mbajnë dy seanca

Në Kuvendi e Maqedonisë së Veriut sot do të mbahet seanca e Komisionit për Sistem Politik dhe Marrëdhënieve në mes Bashkësive dhe Komisionit Legjislativ.

Në rend të ditës të Komisionit për Sistem Politik dhe Marrëdhënieve në mes Bashkësive janë propozim ligji për Akademinë e gjyqtarëve dhe pakurorëve, në leximin e parë dhe raporti vjetor i Prokurori Publikë për të monitoruar zbatimin e parimit të përfaqësimit të drejtë në 2018.E vetmja pikë në agjendën e seancës së Komisionit Legjislativ do të jetë debati për propozim ligji për Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë, në leximin e parë.