Partitë e vogla kërkojnë një njësi zgjedhore

Lidhja Demokratike ka hartuar Propozim të Ligjit për ndryshimin e Kodit Zgjedhor me të cilin propozon që Maqedonia të jetë një njësi zgjedhore.

Model zgjedhor proporcional me çfarë Maqedonia do të jetë një njësi zgjedhore, përbërja e Parlamentit do të jetë pasqyrim i vërtetë i verdiktit të qytetarëve, do të rritet përgjegjësia e pushtetit ekzekutiv dhe përfundimisht do të zbërthehet “sistemi njëpartiak”  ku lideri i  partisë në pushtet dhe njëherit kryeministri vendos për gjithçka.