Trotinetat elektrike ngrejnë në këmbë autoritetet

Pjesëmarrje në komunikacion me trotinet elektrik – kush, si, kur, nëse…?” është tema e tryezës së sotme të rrumbullakët në organizim të Këshillit republikan për siguri në komunikacionin në rrugë.

Ngjarja është pjesë e fushatës “Java evropiane e mobilitetit” e shpallur nga Komisioni evropian dhe ka për qëllim promovimin e formave alternative të mobilitetit.

Në tryezën e rrumbullakët do të marrin pjesë dhe do të flasin kryetarja e Këshillit republikan për siguri të komunikacionit në rrugë, Gordana Kozhuvaroska, përfaqësues të lartë nga Ministria e Punëve të Brendshme, M.E, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Qyteti i Shkupit, organizata dhe shoqata joqeveritare