Teuta Arifi: Nën tingujt e grupit “Shërbet” bashkë me shoqatën IEGE dhe nxënësit filluam të ndërtojmë parkun në hapësirat e shkollës së muzikës

Vendosja e pajisjeve urbane, mbjellja pemëve dhe vendosja e kosheve për plehra në çdo hapësirë të re të gjelbërt janë prioritet, por mbi të gjitha krijimi i më shumë hapësirave të përbashkëta rekreative flet shumë për konceptin se si ne e përceptojmë një Tetovë e cila ështē më shumë se një vendbanim.