ESHS propozon që regjistrimi i popullsisë në Maqedoni të bëhet në prill të vitit 2021

Enti Shtetëror për Statistika (ESHS) propozon që regjistrimi i popullsisë të shtyhet deri në prill të vitit 2021 ndërsa Ligji për regjistrimin e popullsisë të miratohet para formimit të Qeverisë teknike.

Nga ESHS njoftojnë se sipas praktikës ndërkombëtare, aktivitetet e regjistrimit të popullsisë dhe të zgjedhjeve nuk mund të shkojnë në mënyrë paralele, dhe duke marrë parasysh se janë caktuar zgjedhje të parakohshme kuvendare në prill të vitit të ardhshme, propozohet që regjistrimi të mbahet në vitin 2021. ESHS do të dorëzojë propozim deri te Ministria e Drejtësisë, që është propozues zyrtar i Ligjit për regjistrimin e popullsisë, amvisërive dhe banesave, që periudha e zbatimit të regjistrimit të shtyhet në prill të vitit 2021, ndërsa Ligji për regjistrimin e popullsisë, amvisërive dhe banesave të miratohet para formimit të Qeverisë teknike”, thuhet në njoftim.