Përpjekje e re për zgjedhjen e kryerevizorit shtetëror

Zgjedhja e kryerevizorit shtetëror sot është sërish para anëtarëve të komisionit kuvendor për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve. Burimet kuvendore për MIA-n potencuan se është arritur marrëveshje mes përfaqësuesve të partive politike se kush do të jetë revizori i ardhshëm dhe presin ajo sot të zyrtarizohet.

Deklaratat e fundit nga pushteti dhe opozita javën e kaluar ishin se përpiqen për konsensus të gjerë për kandidatin për kryerevizor shtetëror.

Kryetari i Komisionit Ilija Dimovski atëherë për MIA-n tha se derisa nuk arrihet pëlqim për njërin kandidat prej së paku shtatë deputetëve nuk do të konvokojë seancë. Komisioni ka 12 anëtarë dhe 12 zëvendës anëtarë, kryetar dhe zëvendës kryetar.