Nuhiu: MPB, promovon strategjite e reja

Së bashku me përfaqësuesit e OSBE-së prezentuam qëndrimet e reja institucionale të Ministrisë së brendshme në fushën e resurseve njerëzore, procedurave disciplinore, inkuadrimit dhe komunikimit me shoqërinë dhe zhvillimit të Qendrës për stërvitje, ka pohuar zv. ministri Agim Nuhiu. Një hap shumë i madh!
Është e nevojshme të shqyrtohet edhe mundësia e shkëputjes së ndikimit institucional të Ministrit të brendshëm mbi trupat për kontrollë të brendshme, sjellje profesionale dhe respektim të standardeve dhe të flaket çdo ndikim subjektiv eventual