Avziu: Lëvizja e qytetarëve gjatë orës policore vetëm me leje të posaçme

Sekretari Shtetëror në Ministrinë e shoqërisë informative dhe administratë, Adem Avziu, njofton më hollësisht për rregullat e lëvizjes pas masave të reja për qarkullim në të gjithë territorin e Maqedonisë.

Sipas tij, lejet për të gjitha institucionet i ndanë Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratë, ku të gjitha institucionet shtetërore mund të aplikojnë për leje në ueb faqen e www.mioa.gov.mk në mënyrë elektronike.

Sipas tij, bujqit fillimisht kërkesat e tyre i dorëzojnë në Ministrinë e Bujqësisë edhe më pas ato i merr dhe i shqyrton Ministria e shoqërisë informative dhe administratë.

Sekretari shtetëror, Adem Avziu, gjithashtu bëri apel deri te të gjithë qytetarët në vend që t’u përmbahen rregullave të marra për tejkalim sa më të shpejtë të gjendjes emergjente të shkaktuar nga coronavirusi.