Shpenzohen 682.684 MWh energji elektrike, 66,2 për qind nga prodhimtaria vendore

Shpenzohen 682.684 MWh energji elektrike, 66,2 për qind nga prodhimtaria vendore

Në Republikën e Maqedonisë në nëntor janë shpenzuar 682.684 MWh energji elektrike, 15.332 mil.nm3 gaz natyror, 481.014 tonë thëngjill dhe 88.206 tonë produke nafte, publikoi Enti shtetëror prë statistikë.

Bruto-prodhimi vendor i energjisë elektrike merr pjesë me 66,2 për qind në bruto-prodhimin vendor të energjisë elektrike, ndërsa 95,1 për qind e konsumit të përgjithshëm të thëngjillit dhe janë përdorur për prodhimtari të energjisë elektrike.