Hulumtim: Për 42 për qind të qytetarëve, shërbimet komunale janë hallkat më të dobëta të bashkësive lokale

Pothuaj 42 për qind nga qytetarët vlerësojnë se një nga hallkat më të dobëta të funksionimit të bashkësisë lokale janë shërbimet komunale dhe se ato në masë të madhe varen nga vullneti i kryetarëve të komunës.

Këtë sot e deklaroi Biljana Bejkova, drejtoreshë ekzekutive e OJQ Infoqendra para fillimit të debatit “Si deri te shërbime efikase dhe të pavarura inspektuese në Shkup”, që mbahet në Qytetin e Shkupit.

Bejkova informoi se si organizatë qytetare, kanë bërë hulumtim themelor për gjendjen me inspektoratet komunale, si dhe hulumtim të mendimit publik në ekzemplar reprezentativ kombëtar.

“Në rajonin e Shkupit, hulumtimi ynë i mendimit publik tregoi se 55 për qind të qytetarëve vlerësojnë se shërbimet dhe inspektoratet komunale varen nga vullneti i kryetarëve të komunave. Ndërsa 40 për qind vlerësojnë se në thelb inspektorët komunal nuk varen vetëm nga vullneti i kryetarëve të komunave, por se janë në rrethin vicioz dhe të fuqishmive, në sfera ekonomike dhe të tjera”, tha Bejkova.

Ajo tha se problem i madh për inspektorët komunal është se u japin llogari kryetarëve të komunave, kështu që ekziston rrezik i lartë për korrupsion.

Në debatin, siç u paralajmërua, do të marrin pjesë më shumë kryetarë të komunave në rajonin e Shkupit.