Derivatet e naftës nga mesnata me çmime të reja

Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRRE) mori vendim, me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht për 0,84 % në raport me vendimin e datës 6.09.2021.

Nga data 14.9.2021, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 95 73,00 (denarë/litër)
Benzinë për motorë EUROSUPER BS -98 75,00 (denarë/litër)
Naftë për motorë EURODIZEL BS (D-E V) 63,50 (denarë/litër)
Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) 63,00 (denarë/litër)
Mazut М-1 SU 38,395 (denarë/kilogram)