Me urdhër të Prokurorisë Speciale, u morën në intervist-im ish funksionarë të lartë për mashtrim zgjedhor, por gjykata penale ka refuzuar kërkesën e Prokurorisë Speciale dhe nuk u ka shqiptuar masën e paraburgimit.

Propozimet e Prokurorisë Speciale përsëri refuzohen

Me urdhër të Prokurorisë Speciale, u morën në intervist-im ish funksionarë të lartë për mashtrim zgjedhor, por gjykata penale ka refuzuar kërkesën e Prokurorisë Speciale dhe nuk u ka shqiptuar masën e paraburgimit.

Në mesin e të intervistuarve deri tani janë ish ministri Mile Janakievski, kryetari i komunës së Pustecit Edmont Temellko, ish ministrja Gordana Jankullovska si dhe Ismet Guri anëtarë i Komisionit zgjedhor komunal në Çair. Mirëpo në rastin“Titanik” duhet të merren në intervist-im edhe persona tjerë gjatë këtyre ditëve. Prokuroria Speciale nuk pajtohet me interpretimin e Gjykatës dhe dërgoi ankesë e cila duhet të presim dhe të shohim se a do ta ndërrojnë vendimin gjykata penale dhe të filloj me paraburgime.