Rasti Titanik, të dyshuarit në liri

Rasti Titanik, të dyshuarit në liri

Këshilli penal pranë Gjykatës themelore Shkup 1 - Shkup i hodhi poshtë si të pabaza ankesat e Prokurorisë për ndjekje penale lidhur dhe të cilat dalin nga përcjellja e komunikimeve, të dorëzuara kundër vendimit të gjykatësit në procedurë paraprake nga 15.02.2016, me të cilën refuzohet propozimi i Prokurorisë për përcaktimin e masës së paraburgimit për personat G.J., K.B., K.T. dhe N.V., E.T, I.G. Shumica e opinionit dhe ekspertëve në këtë lëmi pritën që të ketë paraburgim për vepra të këtilla të rënda penale siç ishin këto të rastit "Titanik"por siç u soll vendimi nga gjykata pas ankesës së PSP-së ato akoma janë në liri. Duhet të presim dhe të shohim se çfarë qëndrimi do të merr PSP-ja pas refuzimit të ankesave.