Sekreti i hapave të vegjël

Sekreti i hapave të vegjël

Një urtësi e lashtë thotë: “Suksesi është kurora e përpjekjeve të vogla, të përsëritura dhe të akumuluara ditë pas dite.”

Ndërsa Profeti ynë i nderuar thotë:  “Nga veprat më të dashura për Allahun, janë ato të cilat edhe nëse janë pak, bëhën në mënyrë të vazhdueshme.

Mjafton që të mos heqësh dorë prej veprave të mira, edhe nëse të duken pak. Pa e kuptuar ato mund  të bëhen suksesi yt më i madh!