Agjërimi na sjell edhe shëndet!

Agjërimi na sjell edhe shëndet!

Me ardhjen e Ramazanit, në jetën tonë të përditshme do të bëhen ndryshime serioze. Orari i gjumit dhe mënyra e ngrënies do të ndryshojnë. Atëherë, çfarë duhet të bëjmë për një ramazan më të shëndetshëm?

Erdhi muaji i shenjtë i Ramazanit; Tani më jemi të lirë

Erdhi muaji i shenjtë i Ramazanit; Tani më jemi të lirë

Afrohet koha e iftarit, jemi të uritur e të etur.

Agjërimi nuk mbahet vetëm me lukth

Agjërimi nuk mbahet vetëm me lukth

Gjithsesi se është me rëndësi të madhe që agjërimi të mbahet jo vetëm me vetëpërmbajtje nga të ushqyerit, por edhe në drejtimet e tjera të sjelljes njerëzore, duke mos bërë asnjë lëshim. Me qëllim që agjërimi ynë të mos pësojë mangësi, ne i drejtohemi librave dhe hoxhallarëve.

Agjërimi

Agjërimi

Kur e pyesin se pse agjëron, reagimi i tij që vjen natyrshëm të mahnit:

Ramazani – Pranvera e jetës islame

Ramazani – Pranvera e jetës islame

Jemi së bashku në vigjilje të muajit të agjërimit, i cili është kreatori i energjisë shpirtërore.

Pejgamberi (s.a.s) ynë thotë: Le të bëhemi të denjë me merhumet (mëshirë)

Pejgamberi (s.a.s) ynë thotë: Le të bëhemi të denjë me merhumet (mëshirë)

Resulullahu (s.a.s) na porosit në këtë mënyrë: Allahu xh.xh. ata të cilët janë të mëshirshëm i trajton me mëshirë. Andaj ju bëhuni të mëshirshëm ndaj atyre në tokë që më vonë të gjeni mëshirë nga ata në qiell.

Disa këshilla lidhur me shëndetin në muajin e ramazanit

Disa këshilla lidhur me shëndetin në muajin e ramazanit

Gjërat që kemi për të ngrënë gjatë gjithë ramazanit, nuk duhet të jenë shumë të ndryshme nga ato që hamë në kohë të tjera dhe, me sa të jetë e mundur, të jenë të thjeshta. Të ngrënat duhet të jenë të tilla që të ndihmojnë për ruajtjen e peshës sonë normale. Krahas kësaj, për një obez, ramazani është muaji më ideal për të rënë në peshë.

Ç'ësh­të ag­jër­i­mi në fe­në is­lame?

Ç'ësh­të ag­jër­i­mi në fe­në is­lame?

Në gjuhën arabishte, agjërimi emërtohet savm dhe do të thotë "largim, pengim, shkëputje, ndërprerje". Kurse si term do të thotë "ndërprerje e ngrënies, pirjes dhe marrëdhënieve seksuale nga agimi gjer në mbrëmje, me një synim të caktuar dhe në mënyrë të vetëdijshme."

Lajmet e fundit

Zaman Maqedoni

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TË GJITHA TË DREJTAT JANË TË REZERVUARA.
Materialet në këtë faqe nuk mund të përdoren pa lejen paraprake të redaksisë.