AGJËRIMI

AGJËRIMI

Në gjuhën arabishte, agjërimi emërtohet savm dhe do të thotë "largim, pengim, shkëputje, ndërprerje". Kurse si term do të thotë "ndërprerje e ngrënies, pirjes dhe marrëdhënieve seksuale nga agimi gjer në mbrëmje me një synim të caktuar dhe në mënyrë të vetëdijshme."

Diabeti dhe agjërimi

Diabeti dhe agjërimi

Shumë të sëmurë diabetikë agjërojnë në ramazan pa u lëkundur fare e pa e menduar sëmundjen.

Gjatë agjërimit edhe zemra qetësohet

Gjatë agjërimit edhe zemra qetësohet

Në çdo tkurrje, zemra ka për detyrë të pompojë rreth 80 cm3 gjak për në trup nga ventrikuli i djathtë në aortë. Kjo sasi arrin në 5.5 litra në minutë, gjë që quhet vëllim hedhjeje në minutë. Pra, sasia e gjakut që hedh zemra në minutë nga ventrikuli i djathtë në aortë është më tepër se pesë litra.

Argumente nga Kur’ani dhe Sunneti për farzin (detyrimin) e agjërimit

Argumente nga Kur’ani dhe Sunneti për farzin (detyrimin) e agjërimit

"O ju që keni besuar, ashtu siç u bë mbajtja e agjërimit farz për paraardhësit tuaj, u bë edhe për ju që të ruheni!" (Bakara, 2/183)

Dobitë e agjërimit për veshkat dhe rrugët urinare

Dobitë e agjërimit për veshkat dhe rrugët urinare

Në një studim të bërë në Degën e Urologjisë të Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit el-Ez'her, janë arritur përfundime të ngjashme. Në këtë studim janë trajtuar gjithsej 70 vetë, të gjithë të agjëruar, ndër të cilët ka pasur të sëmurë me gurë në veshka ose në rrugët urinare dhe të shëndoshë.

Pejgamberi (s.a.s) ynë thotë: Gëzimi i të agjëruarit

Pejgamberi (s.a.s) ynë thotë: Gëzimi i të agjëruarit

"Çdo vepër e njeriut shumëfishohet. (Ngaqë sunneti i Krijuesit të Gjithësisë në lidhje me këtë çështje është si në vijim): "Çdo vepër e mirë dhe e hajrit shënohet sa dhjetëfishi i saj, kjo ndonjëherë mund të arrijë edhe shtatëqindfishin".

Efektet e agjërimit mbi shëndetin

Efektet e agjërimit mbi shëndetin

Le t'i mësojmë së bashku efektet e agjërimit mbi shëndetin tonë nga këndvështrimi shkencor.

KUPTIMI I BRENDSHËM I AGJËRIMIT

KUPTIMI I BRENDSHËM I AGJËRIMIT

Qëllimi ynë bazë këtu është të qëndrojmë mbi kuptimin e brendshëm të agjërimit, mbi aspektin e tij shpirtëror. Por më parë le të qëndrojmë te disa pika lidhur me aspektin formal të tij.

Lajmet e fundit

Zaman Maqedoni

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TË GJITHA TË DREJTAT JANË TË REZERVUARA.
Materialet në këtë faqe nuk mund të përdoren pa lejen paraprake të redaksisë.

Zaman Maqedoni