Organet që duhet të agjërojnë: Mendja

Organet që duhet të agjërojnë: Mendja

Në këtë botë nuk duhet të mendojmë gjëra që nuk do të na sjellin asnjë dobi në ahiret (botën e përtejme).

Gjërat për të cilën duhet menduar janë bukuritë e universit që na i ka falur Perëndia dhe mënyrën se sa më shumë t'u ndihmojmë njerëzve dhe ta zhvillojmë shoqërinë tonë.