LLOJET E AGJËRIMIT: Agjërimet farz

LLOJET E AGJËRIMIT: Agjërimet farz

Agjërimi i ramazanit: Në Islam, njëri prej adhurimeve që duhet të kryejnë personat përgjegjës, është edhe agjërimi. Përgjegjësia fetare në Islam formohet kur personi ka zhvillim mendor normal dhe ka arritur moshën e pubertetit.

Organet që duhet të agjërojnë: Mendja

Organet që duhet të agjërojnë: Mendja

Në këtë botë nuk duhet të mendojmë gjëra që nuk do të na sjellin asnjë dobi në ahiret (botën e përtejme).

Personat të cilëve mund t'u jepet sadakaja e fitrit

Personat të cilëve mund t'u jepet sadakaja e fitrit

Ven­det ku mund të je­pet sa­dak­a­ja e fi­trit me ven­det ku mund të je­pet zeq­a­ti, ja­në të njëj­ta. Nis­ur nga kjo, per­son­ave që nuk mund t'u je­pet zeq­at, nuk mund t'u je­pet as sa­daka e fi­trit.

SA­DAK­A­JA E FI­TRIT

SA­DAK­A­JA E FI­TRIT

Fitr do të thotë krijim, natyrë, mbyllje e agjërimit, etj. Sadakaja ose lëmosha e fitrit quhet shkurt edhe fitre. Sadakaja e fitrit është një adhurim pasuror (material) që e kanë për detyrë ta zbatojnë muslimanët që zotërojnë pasurinë e quajtur...

Organet që duhet të agjërojnë: Gjuha

Organet që duhet të agjërojnë: Gjuha

Gjuha, e cila njeriut i sjell shumë probleme, njëkohësisht ka edhe shumë veti të mira. Gjatë Ramazanit dhe agjërimit është shumë e rëndësishme që gjuha të ruhet.

Personat që e kanë për detyrë (farz) agjërimin

Personat që e kanë për detyrë (farz) agjërimin

Islami kërkon disa kushte për njerëzit nga të cilët kërkon kryerjen e urdhrave dhe respektimin e ndalimeve të veta. Në këtë kuptim, ashtu si te adhurimet e tjera, edhe te agjërimi, janë bërë përgjegjës personat që kanë zotëruar cilësi të...

Dashuria dhe mëshira shfaqen përmes kafshatës hallall

Dashuria dhe mëshira shfaqen përmes kafshatës hallall

Hazreti Mevlana ka thënë, ’’Edhe shkenca, por edhe urtësia lindin prej kafshatës hallall; edhe dashuria, por edhe mëshira vijnë përmes kafshatës hallall. Nëse një kafshatë hap rrugën e zilisë dhe të mashtrimit dhe bëhet shkaktar për përhapjen e injorancës dhe...

Ushqimi haram e ngurtëson zemrën

Ushqimi haram e ngurtëson zemrën

Pejgamberi s.a.s. i cili na porosit që të tregojmë kujdes të madh ndaj gjërave haram, në një hadith të Tij na paralajmëron në këtë mënyrë: ‘’Kufijtë e hallallit dhe haramit janë përcaktuar dhe janë të qartë; mirëpo në mesin e...

Lajmet e fundit

Zaman Maqedoni

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TË GJITHA TË DREJTAT JANË TË REZERVUARA.
Materialet në këtë faqe nuk mund të përdoren pa lejen paraprake të redaksisë.