SA­DAK­A­JA E FI­TRIT

SA­DAK­A­JA E FI­TRIT

Fitr do të thotë krijim, natyrë, mbyllje e agjërimit, etj. Sadakaja ose lëmosha e fitrit quhet shkurt edhe fitre. Sadakaja e fitrit është një adhurim pasuror (material) që e kanë për detyrë ta zbatojnë muslimanët që zotërojnë pasurinë e quajtur...

Organet që duhet të agjërojnë: Gjuha

Organet që duhet të agjërojnë: Gjuha

Gjuha, e cila njeriut i sjell shumë probleme, njëkohësisht ka edhe shumë veti të mira. Gjatë Ramazanit dhe agjërimit është shumë e rëndësishme që gjuha të ruhet.

Personat që e kanë për detyrë (farz) agjërimin

Personat që e kanë për detyrë (farz) agjërimin

Islami kërkon disa kushte për njerëzit nga të cilët kërkon kryerjen e urdhrave dhe respektimin e ndalimeve të veta. Në këtë kuptim, ashtu si te adhurimet e tjera, edhe te agjërimi, janë bërë përgjegjës personat që kanë zotëruar cilësi të...

Dashuria dhe mëshira shfaqen përmes kafshatës hallall

Dashuria dhe mëshira shfaqen përmes kafshatës hallall

Hazreti Mevlana ka thënë, ’’Edhe shkenca, por edhe urtësia lindin prej kafshatës hallall; edhe dashuria, por edhe mëshira vijnë përmes kafshatës hallall. Nëse një kafshatë hap rrugën e zilisë dhe të mashtrimit dhe bëhet shkaktar për përhapjen e injorancës dhe...

Ushqimi haram e ngurtëson zemrën

Ushqimi haram e ngurtëson zemrën

Pejgamberi s.a.s. i cili na porosit që të tregojmë kujdes të madh ndaj gjërave haram, në një hadith të Tij na paralajmëron në këtë mënyrë: ‘’Kufijtë e hallallit dhe haramit janë përcaktuar dhe janë të qartë; mirëpo në mesin e...

Jeta e myslimanëve brenda Ramazanit

Jeta e myslimanëve brenda Ramazanit

Myslimanët e jetojnë Ramazanin nën ombrellën e etikës dhe sjelljeve që i japin jetës një sistem me rregulla kulmore.

Konsumimi i ushqimit dhe i pijes haram, sa ndikon në jetën shpirtërore; cilat janë ndikimet e riskut hallall në zhvillimin e gjeneratave të moralshme?

Konsumimi i ushqimit dhe i pijes haram, sa ndikon në jetën shpirtërore; cilat janë ndikimet e riskut hallall në zhvillimin e gjeneratave të moralshme?

Harami dhe Hallalli është caktuar me urdhrin e Allahut të Plotfuqishëm; Askush nuk ka të drejtë që kufijtë e haramit dhe hallallit t'i caktojë sipas dëshirës së vet.

Cilat janë urtësitë dhe mirësitë e agjërimit?

Cilat janë urtësitë dhe mirësitë e agjërimit?

 Urdhrat dhe ndalesat e Allahut patjetër që janë për të mirën e robit të tij.

Lajmet e fundit

Zaman Maqedoni

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TË GJITHA TË DREJTAT JANË TË REZERVUARA.
Materialet në këtë faqe nuk mund të përdoren pa lejen paraprake të redaksisë.

Zaman Maqedoni